Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała wraz z załącznikiem

Uchwała Nr XXVII/159/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o...

Zatrzymaj banner przewijany