Aktualności

Informacja na temat polityki senioralnej Województwa Mazowieckiego, warto się zainteresować :


Informacje z konferencji „ W poszukiwaniu aktywnego i godnego modelu starzenia się „ I Subregionalna Konferencja Senioralna pełne informacje o inicjatywie lokalnej na stronie internetowej :

www.siecinicjatywsenioralnych.pl

Zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie dotyczącej Partnerstwa Sieci Inicjatyw Senioralnych.

Katarzyna Niewczas – koordynatorka partnerstwa
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych
tel. 46 831 81 09
e-mail: kasia@inicjatywa.info.pl

Jakub Kamiński – koordynator partnerstwa
Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”
tel. 799 816 788
e-mail: jakub.kaminski@wiskitki.org

 

Członkami Partnerstwa Sieć Inicjatyw Senioralnych są:

 

 

Informacje dotyczące Urzędu Marszałkowskiego WM

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – wydział ds. polityki senioralnej osoba odpowiedzialna pani Elżbieta Bogucka

Strona internetowa   www.mcps.com.pl/polityka-senioralna/

Na stronie tej można uzyskać wszystkie informacje , dostępne są dokumenty , strategia polityki społecznej WM na lata 2014-2020 , woj. Program polityki senioralnej na lata 2019-2021

Na stronie internetowej poniżej dostępne są publikacje

http://mcps.com.pl/kategoria/publikacje-seniorzy/

Korespondencję skierowaną do Pełnomocnika prosimy kierować na adres:

Pani Elżbieta Bogucka
Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa
e-mail: mcps@mcps.com.pl

Kontakt do Wydziału ds. Polityki Senioralnej:

Kierownik Wydziału tel. (22) 622 42 32 wew. 44
Pracownicy Wydziału tel. (22) 622 542 32 wew. 43

Co roku odbywa się sejmik senioralny WM , Konferencje Regionalne,

Utworzona Mazowiecka Rada Seniorów , 22 września br. planowane posiedzenie rady , posiedzenia mają charakter otwarty , każdy może wziąć w niej udział.

Na stronie internetowej pełne informacje o bonach dla seniorów:

www.srcp.radom.pl

BONY FINANSOWE DLA SENIORÓW W WYSOKOŚCI 1 850,00 ZŁ. PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW. NAJBLIŻSZA KOMISJA KWALIFIKACYJNA odbędzie się dnia 16 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 122
05 lipca 2019 12:31 (Jarosław Sumiński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany